Portfolio

Hierna volgen enkele voorbeelden van het soort projecten dat wij samen met cliënten realiseerden. Alle projecten hadden mede betrekking op samenwerking en waren gericht op een uitdagend doel. Het betroffen maatwerk implementatie processen gericht op een specifiek resultaat dat de cliënt wilde.

Dit is de manier waarop wij werken – u bepaalt wat u wilt bereiken, samen definiëren we de input dat tot het resultaat zal leiden.

 •  Teambuilding and team off sites – volg de link naar: High performance teams
 •  Aligned Action – U heeft alignment nodig in besluitvorming en het executeren van deze besluiten met effectieve acties.
 •  High Performance – Het resultaat van acties moet aanzienlijk en onmiddellijk worden verbeterd.
 •  Target reboot – Verkoop of andere ambities hebben een nieuw doel en acties nodig met een realiteitstoetsing op de vooronderstelde resultaten.
 •  Reality check – U krijgt verschillende rapportages en meningen. U moet weten wat de realiteit is en welke opties u heeft.
 •  Getting with the program – Het overwinnen van weerstand en sceptische houdingen. U heeft draagvlak voor verandering nodig. Deze situatie doet zich meestal voor na grote organisatie verandering.
 •  Team reset – Een groep moet de prestatie onmiddellijk verbeteren.
 •  Platform for change – De organisatie heeft een gedeelde focus en op één lijn staande actie nodig.
 •  Win back – Een belangrijke cliënt is verloren en moet worden teruggeleid.
 •  Common ground – Belangrijke personen en groepen in de organisatie moeten weten wat conflicteert & wat juist helpt. Bovendien dient hier real-time gemeenschappelijke actie op te worden genomen.
 •  Last Resort – Er is geen tijd meer. Iets of iemand moet veranderen en reële resultaten leveren in lijn met de verwachting.
 •  Conflict resolution – Een persoonlijke of professionele botsing hindert de business en u heeft een oplossing nodig terwijl de betrokkenen constructief bijeen blijven.
 •  Infighting between branches – Samenwerking in de organisatie moet verbeteren en dient resultaten te realiseren in lijn met de business kritieke punten.
 •  Keep onboard – U moet iemand binnenkort ontslaan, maar u wilt dit niet vanwege business overwegingen. U geeft een laatste kans met een vaste resultaatseis.