High Performance Teams

Het verschil tussen goede en uitzonderlijke prestaties is het stellen van het doel. Wanneer je uitzonderlijke prestaties wilt, stel dan het juiste doel en vindt de input die leidt tot de noodzakelijke resultaten.

Met dit als uitgangspunt faciliteren wij de best mogelijke off-sites en teambuilding. Deze leiden tot uitzonderlijke prestaties in lijn met de business doelen. Wij leveren de juiste input gebaseerd op helderheid over wat de uitzonderlijke prestaties mogelijk zal maken.

Team off-sites

Voor een succesvolle team off-siteis de juiste mix nodig van doel, uitnodiging, realiteitstoetsing en real-time vorderingen. De benchmark voor succes geeft aan dat alle kritieke succesfactoren moeten zijn benoemd en besproken met geen enkel noodzakelijk besluit uitgesteld. Bovendien dienen er tijdens de off-site al acties te zijn genomen als toets voor de realiteit van de bijeenkomst.

Voor de locatie vinden wij altijd een plek die het team de ervaring geeft die nodig is om uitzonderlijk te presteren.

Teambuilding

Teambuilding werkt uitsluitend als de focus gericht is op het werk en het verband houdt met de business doelen. Alle factoren die het leveren van prestaties in de weg staan dienen te worden geadresseerd. Onder deze factoren zijn altijd de volgende: communicatie, besluitvorming, executie & evaluatie gericht op aanpassing, de juiste begripsvorming van elkaar, leiderschap en samenwerking.

De meeste van deze factoren worden als heel persoonlijk ervaren. Daarom is professionele begeleiding nodig zodat ze op de juiste manier zullen worden geuit, begrepen en omgezet in effectiviteit. Met de juiste mix van business relevantie, persoonlijke (h)erkenning en professionele facilitering vallen alle kritieke succesfactoren op hun plek.